COMESA POLSKA Sp. z o.o.
03-699 Warszawa, ul. Wolińska 4
tel. +48 22 336 1800,
faks +48 22 336 1872
e-mail: comesa.polska@comesa.pl
NIP: 521-000-00-90
REGON: 010067090
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000020311
Kapitał zakładowy:
27226000,00 zł

DZIAŁ DIAGNOSTYCZNY
+48 22 336 1824

DZIAŁ SZPITALNY
+48 22 336 1812

OBSŁUGA KLIENTA
+48 22 336 1820

KSIĘGOWOŚĆ
+48 22 336 1847

SERWIS TECHNICZNY
+48 22 336 1818

WerfenLife. All rights reserved